Systém Velox

Základním prvkem univerzálního stavebního systému VELOX je štěpkocementová deska VELOX. Výchozí surovinou pro její výrobu je kulatina jehličnatého dřeva, tzv. dřevitá štěpka, která z celkového objemu desky činí 89 %. Dalšími komponenty jsou cement zajišťující pevnost a soudržnost desek a roztok vodního skla, který stabilizuje desky proti vlhkosti a zvyšuje jejich odolnost proti plísním a hlodavcům.
Výhody desek Velox

Desky VELOX mají bezpečnostní list dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Jsou zařazeny do třídy reakce na oheň A2–s1, d0. Tepelně izolační vlastnosti desky VELOX se ve spojení s tepelně izolačním materiálem (polystyrenem) mnohonásobně zvyšují.

Desky VELOX přebírají vlastnosti dřeva, takže jsou velmi dobře opracovatelné - lze je řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek. Poréznost jejich povrchu zajišťuje jednak vynikající spojení s omítkou a betonem a zároveň dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku.

Desky VELOX se vyrábí v široké škále provedení vzhledem k individuálním požadavkům na tepelnou a zvukovou izolaci staveb. Komplexnost stavebního systému je zaručena vlastní výrobou štěpkocementových stropních a příčkových prvků, speciálních spojovacích spon pro výstavbu bednění a dodávkou ocelových prostorových nosníků pro vyztužení stropů. Nabídku rozšiřují výrobky se speciálním využitím na protihluková opatření.