Morava5

Zastavěná plocha: 127 m2
Užitná plocha: 105,2 m2
Obytná plocha: 61 m2
Obestavěný prostor: 647,2 m3
Cena domu na "klíč":  Kč
Cena projektu:  Kč

RODINNÝ DŮM JE ŘEŠEN JAKO JEDNOPODLAŽNÍ TYPU BUNGALOW, BEZ PODSKLEPENÍ. JE VHODNÝ NA ROVINATÝ, NEBO MÍRNĚ SVAŽITÝ TERÉN S NÍZKOU OKOLNÍ ZÁSTAVBOU. LZE HO DOPORUČIT PRO TŘÍČLENNOU RODINU.